logo

#Czerwiec,teraz będe wstawiać prace inspirowane 12 miesiącami:)

Pola_Art

Bogini w zaczarowanym lesie. Praca robiona farbami. Dlatego nie jest ona taka znowu ładna, ale myślę że nie najgorsza. Dedyk dla tych co zrobili kiedyś prace farbami.

Cookie Art